Ssaki Medyczne

  • Ssak Medyczny

    Ssak Medyczny

Ssaki Medyczne - opis

W Dräger staramy się konsekwentnie głęboko osadzać najlepsze praktyki bezpieczeństwa cybernetycznego w naszych procesach rozwojowych. Współpracujemy z czołowymi ekspertami ds. Bezpieczeństwa, aby zapewnić naszym urządzeniom najlepszą ochronę. Niezależni eksperci ds. Bezpieczeństwa przeprowadzają profesjonalne testy penetracyjne, a eksperci ds. Bezpieczeństwa wewnętrznego przeprowadzają oceny podatności i analizy zagrożeń, jeśli ma to zastosowanie. Nasz zespół ds. Bezpieczeństwa produktów ocenia pojawiające się zagrożenia i terminowo publikuje pomocne porady.

Wiele rodzajów sprzętu medycznego

Diagnostyczny sprzęt medyczny to wszelkiego rodzaju sprzęt lub narzędzia używane w warunkach szpitalnych wyłącznie w celu zdiagnozowania stanu pacjenta. Na podstawie objawów opisanych przez pacjenta przeprowadza się badanie diagnostyczne przy użyciu odpowiedniego sprzętu w celu wewnętrznej oceny pacjenta. Lekarz lub technik szuka nieprawidłowości w dotkniętych narządach lub częściach ciała, które powodują wystąpienie objawów. Poniżej przedstawiamy kilka najpopularniejszych typów sprzętu diagnostycznego używanego w laboratoriach i przychodniach lekarskich: 

Urządzenia do obrazowania medycznego - Obrazowanie medyczne to rodzaj technologii wykorzystywanej do tworzenia wizualnych reprezentacji wnętrza ludzkiego ciała. Obraz wizualny wytwarzany przez sprzęt służy do analizy klinicznej i interwencji medycznej. Istnieje wiele urządzeń do obrazowania medycznego, takich jak radiografia (aparat rentgenowski), tomografia komputerowa (tomografia komputerowa), obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (skan MRI), ultradźwięki i echokardiografia, by wymienić tylko kilka.  Oprócz maszyn do obrazowania medycznego istnieją inne urządzenia medyczne używane do diagnozowania pacjentów. Niektóre przykłady obejmują wagi pacjenta, stetoskopy, dopplery i pulsoksymetrię. Poznaj firmę z która współpracujecie: http://www.euro-medical.pl

 

Trwały sprzęt medyczny

Ten rodzaj sprzętu medycznego jest używany głównie w celu zapewnienia korzyści terapeutycznych w przypadku określonych schorzeń lub schorzeń. Użycie tego sprzętu musi być przepisane przez lekarza, a jego przeznaczeniem jest medycyna. Jest to urządzenie długotrwałe i wielokrotnego użytku, które może być używane w szpitalu lub w domu do opieki nad pacjentem. Istnieje kilka rodzajów trwałego sprzętu medycznego, takich jak:

Wózki inwalidzkie ręczne  lub  elektryczne

Łóżka szpitalne

Chodziki , kule, laski (lub inny podobny sprzęt ułatwiający poruszanie się)

Wyposażenie trakcyjne

Materace ciśnieniowe

Pompy insulinowe

Laktatory

Nebulizatory

Windy dla pacjentów

Bili światła i koce

Maszyny do nerek

Stacjonarne lub przenośne zbiorniki tlenu

Koncentratory tlenu  Wentylatory

Termin „trwały” wywodzi się z faktu, że tego typu sprzęt został przetestowany pod kątem jakości. Mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo i komfort pacjentów. Powinni być w stanie to zapewnić. Niektóre z typowych cech trwałego sprzętu medycznego obejmują właściwości antypoślizgowe i wytrzymałość na obciążenia. Ponieważ sprzęt ten jest przepisywany przez lekarza na korzyść pacjenta, koszt jego nabycia jest często pokrywany w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Duzy wybór ssaków medycznych dostępnych tutaj: http://www.euro-medical.pl/ssaki-medyczne

 

Sprzęt do leczenia

Sprzęt leczniczy to wszelkiego rodzaju  wyrób medyczny lub narzędzie  przeznaczone do leczenia określonego stanu. Wykorzystuje nowoczesną technologię w celu usunięcia wszelkich nieprawidłowości w celu przywrócenia funkcji w dotkniętych narządach lub tkankach w organizmie. Może to również obejmować środki chirurgiczne przeznaczone do leczenia określonych stanów, które wymagają interwencji chirurgicznej. Poniżej przedstawiamy typowe przykłady sprzętu medycznego, który znajdziesz w szpitalach i klinikach:

Pompy infuzyjne - ten rodzaj sprzętu terapeutycznego jest używany w warunkach szpitalnych. Jest przeznaczony do podawania leków, płynów i innych form leczenia do układu krążenia pacjenta. To urządzenie jest używane dożylnie, ale można również znaleźć infuzje zewnątrzoponowe lub tętnicze. To urządzenie jest niezawodne, ponieważ wstrzykuje kontrolowane ilości płynów do systemu pacjenta przez określony czas. ,Maszyny chirurgiczne LASIK - Wykorzystanie technologii LASIK jest wykorzystywane przede wszystkim w leczeniu schorzeń oczu. Jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z krótkowzrocznością, nadwzrocznością lub astygmatyzmem. Lasery medyczne - Laser to rewolucyjna technologia wprowadzona w medycynie do leczenia różnych schorzeń. Jest to urządzenie, które emituje fale elektromagnetyczne o określonej długości do zastosowań klinicznych. Te długości fal różnią się, jeśli chodzi o poziom energii i czas trwania impulsu. Ustawienia te określa lekarz prowadzący podczas leczenia.

Tymczasem sprzęt do zabiegów chirurgicznych obejmuje:

 Zakresy diagnostyczne

Czepki chirurgiczne, fartuchy, rękawiczki lub okulary (dla zespołu chirurgicznego)

Gaza i zasłony (dla pacjentów)

 Sprzęt podtrzymujący życie

Jak sama nazwa wskazuje, sprzęt do podtrzymywania życia to te wyroby medyczne, które mają na celu utrzymanie sprawności organizmu pacjenta. Bez podtrzymania życia układy narządów pacjenta będą miały trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Obecnie w medycynie istnieje wiele różnych urządzeń do podtrzymywania życia, takich jak: Aparaty płuco-serce - znane również jako urządzenia do krążenia pozaustrojowego (CB), tego typu sprzęt tymczasowo funkcjonuje jako serce lub płuca pacjenta podczas operacji. Ułatwia krążenie krwi i tlenu w całym organizmie pacjenta. Jest znany jako forma krążenia pozaustrojowego. Wentylatory medyczne - ten typ urządzenia jest przeznaczony do wprowadzania i usuwania powietrza do oddychania z płuc. Stosuje się go u pacjentów, którzy mają trudności z oddychaniem lub którzy nie są w stanie zapewnić odpowiedniej ilości tlenu w całym organizmie. Istnieją dwa rodzaje respiratorów medycznych. Jeden jest obsługiwany ręcznie za pomocą maski z zaworem workowym. Drugi jest uruchamiany i obsługiwany przez komputer. Znajdziesz tę maszynę używaną na oddziałach intensywnej terapii lub pacjentach opieki domowej. Maszyna do dializy - dializa to metoda usuwania nadmiaru substancji rozpuszczonych lub toksyn z krwi. Stosuje się go u osób, których nerki zostały uszkodzone i nie są w stanie wykonywać tych funkcji. Jest to rodzaj terapii nerkozastępczej. Aparaty do dializy są niezbędne dla osób, które mają uszkodzenie nerek lub utratę ich funkcji. Inkubatory - Inkubator to aparat medyczny służący do intensywnej terapii noworodków. Został zaprojektowany tak, aby naśladować warunki środowiskowe odpowiednie dla noworodków. Jest często używany w połączeniu z kilkoma innymi urządzeniami medycznymi, takimi jak okap tlenowy i respirator.

 

Medyczny sprzęt laboratoryjny

Korzystanie z medycznego sprzętu laboratoryjnego jest często spotykane w klinikach medycznych lub laboratoriach diagnostycznych. Tego typu sprzęt jest przeznaczony do analizy krwi, moczu, genów i innego materiału biologicznego. Poniżej przedstawiamy najczęstsze przykłady medycznego sprzętu laboratoryjnego stosowanego w medycynie:

Analizatory gazów krwi

Analizatory chemiczne

Materiały do pobierania krwi

Analizatory elektrolitów

Liczniki różnicowe

Analizatory testów narkotykowych

Analizatory koagulacji

Analizatory hematologiczne

Analizatory moczu

Systemy mikrobiologiczne

W miarę rozwoju technologii medycznej można oczekiwać, że pojawi się więcej rodzajów sprzętu medycznego. To dobra wiadomość dla pacjentów, którzy mogą liczyć na wysokiej jakości opiekę medyczną i diagnostykę z wykorzystaniem najnowszych technologii medycznych.

 

Script logo